95% lidí žije jako nevědomí Tuláci

95% lidí žije jako nevědomí tuláci

Víš kdo jsou to Tuláci? Ne, nejsou to bezdomovci, jak by tě to možná napoprvé napadlo. Vědomi Tuláci jsou ti, kteří si zvolili život tuláka. Toulají se po světě s jedním batohem, tu i tam se zastaví, trochu popracují, aby měli peníze na další toulání a takto žijí x let. Novodobí nomádi. Možná si pamatují, … Read more